https://sklep.arkop.pl/warzywnictwo/warzywa-kapustne/kapusta-brukselska.html

Większa część nawozów uniwersalnie użytkowanych w rolnictwie zawiera trzy podstawowe składniki odżywcze dla roślin: azot, fosfor oraz potas. Niektóre nawozy w rolnictwie zawierają także pewne mikroelementy, takie jak cynk oraz inne metale, które są niezbędne do wzrostu roślin. Nawozy można uzyskać na różnej bazie np.

•    komposty oraz inna materia organiczna
•    odpady, takie jak osady ściekowe oraz niektóre odpady przemysłowe.

https://sklep.arkop.pl/warzywnictwo/warzywa-dyniowate.html

Ważne jest to, by właściwe nawozy były bogate w kompozycje odżywcze substancje organiczne, co pozwala poprawić jakość gleby oraz stymulować wzrost roślin.
Użycie cennych materiałów nadających się do ponownego użytku jako nawozy ma prawo także nieść oraz inne korzyści, na przykład jeśli gra toczy się o wyższą jakość wody, zapobieganie zanieczyszczeniom czy zrównoważone rolnictwo. Należałoby tutaj zachować w pamięci, że osad ściekowy użytkowany w rolnictwie jako nawóz jednak podlega ograniczeniom stężeń dla następujących metali: arsen, kadm, miedź, rtęć, nikiel, selen i cynk.

Nawóz w rolnictwie – jak go rozsądnie wykorzystać?
Regularnie analizuj glebę – ponieważ taki monitoring jest zwykle najlepszym wskaźnikiem wystarczalności składników odżywczych. W głównej mierze także monitoruj pH gleby, główną zmienną, jaka oddziałuje na dostępność składników pożywnych, na tej podstawie będzie Ci najłatwiej przystosować stosowny nawóz. pH 6,0 jest wystarczające, aby większość składników odżywczych była dostępna. Pamiętaj też, że zawsze masz prawo się po pomoc zwrócić do speców w sklepach oferujących nawóz – oni posiadają kompetentną wiedzę, którą z pewnością z chęcią się podzielą.